Echo serca

Echo serca, czyli echokardiografia jest nieinwazyjną metodą obrazowania serca i dużych naczyń. Metoda wykorzystuje zjawisko odbicia ultradźwięków emitowanych przez głowicę aparatu od obrazowanych struktur anatomicznych, umożliwiając ich obserwację na ekranie w czasie rzeczywistym. Podczas badania lekarz ocenia m.in. wymiary serca, jego przedsionków i komór, budowę zastawek oraz kurczliwość mięśnia sercowego. Echokardiografia dopplerowska umożliwia dodatkowo ocenę prędkości przepływu krwi w obrębie serca i dużych naczyń z nim połączonych (aorty, tętnicy płucnej żyły głównej górnej i dolnej oraz tętnic płucnych), uwidocznienie przecieków wewnątrzsercowych oraz stopnia niedomykalności zastawek.

Wskazania
 • choroba wieńcowa,
 • zawał mięśnia sercowego oraz stan po zawale serca,
 • podejrzenie wrodzonej lub nabytej wady serca,
 • ocena progresji wady serca i wskazania do leczenia operacyjnego,
 • pooperacyjna ocena struktury i czynności serca u pacjentów poddawanych operacjom kardiochirurgicznym,
 • podejrzenie bakteryjnego zapalenia wsierdzia,
 • kardiomiopatia,
 • nadciśnienie tętnicze,
 • zatorowość płucna,
 • choroby osierdzia (np. podejrzenie zapalenia osierdzia),
 • podejrzenie nieprawidłowości budowy dużych naczyń odchodzących od serca (np. tętniaka aorty piersiowej, zwężenia tętnicy płucnej, koarktacji aorty),
 • diagnostyka bólu w klatce piersiowej, szmerów serca, omdleń,
 • ocena budowy i funkcji serca u pacjentów przyjmujących leki o możliwym działaniu kardiotoksycznym.
Przebieg badania

Badanie nie wymaga szczególnego przygotowania ze strony pacjenta. Wykonywane jest w pozycji leżącej – na plecach i/lub na lewym boku, z lewą ręką ułożoną za głową i prawą ułożoną wzdłuż ciała . Przed rozpoczęciem badania lekarz nakłada niewielką ilość żelu na powierzchnię skóry, aby poprawić jakość uzyskiwanego obrazu. Następnie przykłada głowicę aparatu do kilku miejsc na powierzchni klatki piersiowej celem uwidocznienia poszczególnych części serca, w określonych projekcjach.

Korzyści

Echokardiografia jest badaniem nieinwazyjnym, pozbawionym działań niepożądanych, które może być wykonywane u pacjentów w różnym wieku oraz chorobami innych narządów wewnętrznych. Umożliwia obrazowanie serca dużą dokładnością oraz uwidocznienie patologii dotyczącej zastawek serca, mięśnia sercowego, osierdzia oraz dużych naczyń.