Biopsja cienkoigłowa

Celem biopsji jest pobranie fragmentu tkanki w celu jej mikroskopowej oceny. Najważniejszym wskazaniem jest różnicowanie i dokładna diagnostyka zmian chorobowych wykrytych podczas badania klinicznego lub badań obrazowych.

Wskazania
  • podejrzenie obecności zmiany nowotworowej lub obecności stanu przednowotworowego,
  • diagnostykę chorób szpiku kostnego, w tym białaczek (biopsja szpiku),
  • choroby nerek (biopsja nerki),płuc (biopsja płuc – przezklatkowa lub wykonywana podczas bronchoskopii),prostaty (biopsja transrektalna prostaty),
  • powiększenie węzłów chłonnych,
  • podejrzenie niektórych chorób metabolicznych np. amyloidozy (biopsja dziąsła),
  • monitorowanie stanu przeszczepionych narządów w celu wykrycia procesu odrzucania (biopsja przeszczepionego narządu),
  • diagnostyka chorób dermatologicznych i wenerologicznych (biopsja skóry i błon śluzowych).
Przebieg badania

Przed wykonaniem biopsji należy skontaktować się z lekarzem, ponieważ może być konieczne wcześniejsze odstawienie niektórych leków. Podobnie, jeśli wcześniej występowała skłonność do krwawień fakt ten należy zgłosić lekarzowi. Badania nie powinno się wykonywać w czasie krwawienia miesiączkowego. Po wykonaniu biopsji należy dbać o czystość rany oraz codziennie zmieniać opatrunek.

Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa

W trakcie badania pacjent znajduje się zwykle w pozycji siedzącej lub leżącej. Lekarz dezynfekuje okolicę poddawaną zabiegowi. Przed wykonaniem właściwej biopsji może być wymagane znieczulenie miejscowe, czyli aplikacja środka znieczulającego w okolicę poddawaną zabiegowi. Po kilku minutach lekarz przystępuje do wykonania biopsji. W przypadku gdy zmiana jest wyczuwalna dotykiem, po uprzednim badaniu palpacyjnym zmiany lekarz przystępuje do nakłucia. Po wysunięciu igły zakładany jest jałowy opatrunek, który należy uciskać przez kilka minut aby zapobiec wytworzeniu się krwiaka. W przypadku, gdy biopsji poddawane są zmiany niewyczuwalne dotykiem, badanie jest wykonane pod kontrolą ultrasonografii lub tomografii komputerowej. Lekarz obserwuje wówczas końcówkę igły i jej położenie względem patologicznej zmiany na ekranie monitora. Pobrany materiał jest przekazywany do utrwalenia, a następnie do oceny mikroskopowej.

Biopsja aspiracyjna gruboigłowa (oligobiopsja)

Wykonywana jest w podobny sposób jak biopsja cienkoigłowa, z tą różnicą że po znieczuleniu skóry wykonuje się niewielkie jej nacięcie ponad zmianą poddawaną biopsji, przez które wprowadza się igłę biopsyjną (o większej średnicy niż ta wykorzystywana do biopsji cienkoigłowej). W momencie, gdy igła znajduje się w obrębie patologicznej tkanki, lekarz pobiera za jej pomocą wycinek w kształcie walca. Po wykonaniu biopsji zakładany jest jałowy opatrunek uciskowy celem zmniejszenia krwawienia.

Korzyści

Biopsja jest metodą, która pozwala na zróżnicowanie zmian chorobowych z dużą dokładnością. Pozwala odróżnić zmiany łagodne od złośliwych oraz ustalić optymalny sposób leczenia.