Start » Badania

Badania

Centra Medyczne INTER-MED zapewniają możliwość wykonania wszechstronnej diagnostyki w trybie ambulatoryjnym. Dotyczy to badań ultrasonograficznych (USG) w pełnym zakresie, a także pełnej ambulatoryjnej diagnostyki kardiologicznej (echo serca, próba wysiłkowa, hotler rytmowy, holter ciśnieniowy).

W pracowni endoskopii wykonuje się diagnostykę górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego – gastroskopię, rektoskopię i kolonoskopię. Badania te można wykonać w znieczuleniu krótkim dożylnym lub ogólnym z udziałem anestezjologa i zapewnieniem pobytu na oddziale szpitala INTER-MED.


INTER-MED jest jedynym ośrodkiem w Zagłębiu oraz jednym z niewielu na Śląsku, który wykonuje biopsje mammotomiczne piersi – najnowocześniejszą i precyzyjną metodę pobierania wycinków piersi i usuwania
guzków.

Centra Medyczne INTER-MED zapewniają również możliwość korzystania z zabiegów z zakresu rehabilitacji. Dzięki pełnej bazie sprzętowej oraz wysoko wykwalifikowanym terapeutom umożliwia się pacjentom powrót do pełnej sprawności fizycznej oraz łagodzenie dolegliwości bólowych.