Start » Poradnie » Abonamenty » Firma Srebrny+

Firma Srebrny+

  1. Medycyna pracy

 • Przeprowadzanie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych z wydaniem zaświadczenia lekarskiego określającego zdolność do pracy
 • Konsultacje lekarzy specjalistów, wykonywania badań i analiz w zależności od zajmowanego stanowiska z uwzględnieniem występujących zagrożeń i uciążliwości
 • Udzielania konsultacji i udział w pracach Zakładowej Komisji BHP
 • Gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie informacji o narażeniu zawodowym i sanie zdrowia osób objętych profilaktyczną opieką
  2. Porady lekarzy specjalistów w dziedzinach:

 • interna
 • laryngologia
 • neurologia
 • okulista

Konsultacje specjalistyczne bez ograniczeń ich ilości. Nie jest konieczne posiadanie skierowania na konsultację specjalistyczną od lekarza internisty.

  3. Inne konsultacje lekarskie:

 • konsultacja przed szczepieniem
 • konsultacja przed pobraniem krwi
  4. Zabiegi pielęgniarskie na zlecenie lekarza

 • EKG spoczynkowe
 • iniekcje dożylne, domięśniowe, podskórne (pacjent ponosi koszty leków)
 • próba uczuleniowa na lek
  5. Badania diagnostyczne

 • Laboratoryjne
   • Ginekologia:
   • USG narządu rodnego przez powłoki brzuszne
   • USG sutków
    Urologia:

   • USG układu moczowego
   • USG brzucha + prostata
    Inne badania ultrasonograficzne:

   • USG jamy brzusznej

6. Badania USG:

  7. Inne badania diagnostyczne:

 • EKG spoczynkowe
 • Spirometria

Badania diagnostyczne świadczone bezpłatnie w ramach abonamentu na zlecenie lekarzy specjalistów INTER-MED.

  8. Szczepienia przeciw grypie obejmują koszt konsultacji lekarskiej przed szczepieniem i koszt szczepionki.

Uwagi do oferty dla firm

Na życzenie pracodawcy jest możliwość przeprowadzania przeglądów zdrowia:

dla kobiet: badanie ginekologiczne, cytologia, USG piersi, USG transvaginalne, po 40 rz – mammografia
dla mężczyzn: konsultacja urologiczna, USG kanału moczowego, badanie transrektalne, oznaczanie PSA

*Cena abonamentu, oraz szczegółowy zakres pakietu ustalany jest indywidualnie z pracodawcą w zależności od ilości zatrudnionych pracowników.